Про коледж

Електронні підручники

Самостійне вивчення

 №  Назва  Автор  Видавництво

1

 Основи аграрної економіки  В.П. Галушко  Київ "Вища освіта", 2003 р.
 2 Економічна теорія В.А. Предборський Київ "Кондор", 2003
 3 Основи економічної теорії С.В. Мочерний Київ "Академія", 2005
 4 Економічна теорія. Навчальний посібник В.С. Костюк Київ "Центр учбової літератури", 2009
 5 Економічна теорія. (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка) Л.В. Білецька Київ "Центр учбової літератури", 2009
 6 Економічна теорія. Навчальний посібник. В.П. Якобчук Київ "Ліра-К", 2014
 7 Економічна теорія. Підручник Л.С. Шевченко Харків "Право", 2008
 8 Економічна теорія Політекономія. В.М. Семененко Київ "Центр учбової літератури", 2010
 9 Економічна теорія Політекономія. Підручник. В.Д. Базилевич Київ "Знання-Прес", 2007
10  Радіоекологія  І.М. Гудков  Київ, 2010 р.
11  Фіто-фармокологія  М.Д. Евтоушенко  Київ "Вища освіта", 2004 р.
12 Організація ветеринарної справи. Підручник В.О. Бусол  Київ "Златояр", 2005 
13 Організація ветеринарної справи. Конспект лекцій. А.В. Дудаш 2001
14 Організація та економіка ветеринарної справи. Практикум В.Л. Бегас  Житомир, "Полісся", 2017 
15 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин М.О. Нальотов Київ "Вища освіта", 1978 р.
 16 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин. Електронний підручник В.П. Омельченко, Т.С. Залужна Козелець, 2017
 17 Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія.   В.К. Костюк Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
18 Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія.   В.К. Костюк  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
19 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин М.В. Лисенко Київ, "Лібра", 1999
 20 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин А.П. Єлисєєв Київ, "Вища школа", 1988
21 Анатомія і фізіологія сільсько-господарських тварин В.І. Бойко Киїі, "Вища школа", 1993
22 Морфологія сільськогосподарських тварин В.Т. Хомич Київ, "Вища школа", 2003
23 Загальна ветеринарна хірургія І.С. Панько Біла Церква: БДАУ, 2008
24 Ветеринарна вірусологія О.С. Калініна Київ "Вища освіта", 2004 р.
25  Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 
 26 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Київ, "Мета", 2002
 27  Морфологія сільсько-господарських тварин  В.Т. Хомич Київ "Вища освіта", 2003 
28  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва О.М. Якубчак  Київ "Біопром", 2005 
29  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва  В.В. Касянчук  Вінниця "Нова книга", 2007 
30  Ветеринарна медицина. Навчальний посібник С.Ф. Світельська  НМЦ, 2006 
31  Ветеринарна фармакологія з рецептурою Г.О. Хмельницький  Київ "Агроосвіта", 2001 
32  Хірургія ветеринарної медицини  О.Ф. Петренко Київ, "Вища освіта" 
33  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ, 2015 р. 
34  Годівля сільськогосподарських тварин. Підручник В.С. Бомко  Київ "Аграрна освіта", 2010 р. 
 35  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ,"Вища освіта", 2003 р. 
36  Годівля сільськогосподарських тварин В.С. Бомко  Вінниця "Нова книга", 2001  
 37 Медицина екстремальних ситуацій В.М. Запорожана Одеса "Одеський медуніверситет", 2001
38 Основи підприємницької діяльності та агробізнесу  М.М. Ільчук  Київ "Вища освіта", 2002 р. 
39 Менеджмент   С.І. Михайлова Вінниця "Нова книга", 2006 р. 
 40 Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині Л.Є. Корнієнко Київ, "Аграрна освіта", 2013
 41 Спеціальна епізоотологія   А.Ф. Каришева  Київ "Вища освіта", 2002 р.
 42 Епізоотологія з мікробіологією В.П. Постоя Київ "Вища освіта", 2006 р.
 43 Внутрішні незаразні хвороби тварин  М.О. Судаков   Київ "Мета", 2002 р.
44 Внутрішні незаразні хвороби тварин. Навчальний посібник. М.І. Цвіліховський Київ “Аграрна освіта” 2014 р.
45 Внутрішні хвороби тварин. Частина 1. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2012
46 Внутрішні хвороби тварин. Частина 2. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2001
47 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 р.  
48 Конярство  Б.М. Гопка  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
49 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Київ "Мета", 2002 р. 
 50 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник Г.Г. Харута Київ, "Аграрна освіта", 2013
 51 Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-господарських тварин. Навчальний посібник.  О.М. Єрохіна  Київ "Вища освіта", 2014 р. 
52 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум.  В.Ф. Галат  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
 53 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат   Київ "Вища освіта", 2003 р.  
 54  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Вища освіта", 2006 р. 
 55  Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Практикум В.Ф. Галат  Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
 56  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Урожай", 2009 р. 
57 Спеціалізоване м'ясне скотарство  А.М. Угнівенко  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
58 Технологія виробництва молока і молочних продуктів  М.І. Машкін  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
59 Виробництво сирого молока, що відповідає стандартам якості ЄС Дайніс Арбіданс ТОВ "Латвійський сільськогосподарський консультаційний центр, 2016 р.
60 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
61 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Вища освіта", 2005 р. 
 62 Технологія виробництва продукції тваринництва О.Т. Бусенко Київ "Агроосвіта", 2013 р.
63 Технологія виробництва продукції свинарства В.В. Шуплик Кам’янець-Подільський  "Видавець ПП Зволейко Д.Г.", 2016 р.
64 Технологія м'яса та м'ясних продуктів М.М. Клименко Київ "Вища освіта", 2006 р.
65 Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія В.П. Мазуренко Київ, "Вища школа", 1995
66 Тваринництво В.П. Потокін Київ, "Вища школа", 1979
67 Основи екології. Підручник  С.С. Малимон Вінниця "Нова книга", 2008 р.
68 Атлас з історії України 7 клас Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
69 Атлас з історії України ХVI-XVIII cт. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
70 Атлас з історії України друга половина ХVIII - початок ХХ ст. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
71 Атлас з історії України 1914-1939 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
72 Атлас з історії України 1939-2005 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
73 Всесвітня історія. Профільний рівень. 10 кл.  Т.В. Ладиченко  Київ, "Генеза", 2010 
74 Всесвітня історія. 10 кл.  Т.В. Ладиченко   Київ, "Генеза", 2010  
75 Всесвітня історія. Опорні конспекти. 11 кл.   Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2009 
 76 Всесвітня історія. 11 кл. Ю.В. Бураков Київ, "Генеза", 2005
77 Всесвітня історія. 10 кл.   О.Е. Охредько  Харків, "Ранок", 2010 
78 Всесвітня історія. 10 кл.   Павло Полянський  Київ, "Генеза", 2010   
79 Всесвітня історія. (1900-1929) 10 кл.   І.Я. Щупак  Запоріжжя, "Прем'єр", 2010 
80 Історія України. (1914-1939) Опорні конспекти. 10 кл. Г.В. Середницька Київ, "А.С.К.", 2005 
81 Історія України. Опорні конспекти. 11 кл.  Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2010 
82 Історія України  10 кл. О. Реєнт  Київ, "Генеза", 2010   
83 Історія України  11 кл. Ф.Г. Турченко  Київ, "Генеза", 2011 
 84 Історія України, 10 кл. Ф.Г. Турченко Київ, "Генеза", 2011
 85 Історія України, 10 кл. С.В. Кульчицький Київ, "Генеза", 2010
 86 Історія України, 10 кл. О.І. Пометун Київ, "Освіта", 2012
 87 Географія, 10 кл. С.Г. Гобернік Харків, "Оберіг", 2010
88 Правознавство. 10 кл.  С.Б. Гавриш  Київ, "Генеза", 2010  
89 Правознавство. (практичний курс) 9 кл.    В.Л. Сутковий Київ, "Генеза", 2009 
90 Правознавство. 10 кл.   О.Д. Наровлянський  Київ, "Грамота", 2010 
 91
Основи правознавства. Навчально-методичний посібник Н.В. Громчевська НМЦ
92 Філософія. Навчальний посібник.   Л.О. Радіонова Харків, "ХНАМГ", 2006. 
93 Основи релігієзнавства А.М. Колодний  Київ, 2006 
94 Соціологія. Навчально-методичний посібник Л.П. Гук Київ, "Аграрна освіта", 2010
 95 Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б. Гриценко Київ "Вища освіта", 2004 р.
 96  Культурологія Т.Б. Гриценко  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 97 Культурологія. Курс лекцій    
 98 Культурологія  О.Л. Шевнюк 
 99 Людина і світ. 11 кл. Н.В. Назаренко Харків, "Оберіг", 2012
 100 Людина і світ. 11 кл. Т.В. Бакка Київ, "Освіта", 2012
101 Українська мова за професійним спрямуванням  Л.В. Барановська  Біла Церква, БНАУ, 2008 
 102 Українська мова. 10-11 кл. О. Олійник Київ, "Альфа", 1995
 103 Українська література, 10 кл. Г.Ф. Семенюк Київ, "Освіта", 2010
 104 Українська література, 11 кл. Р.В. Мовчан Київ, "Грамота", 2011
 105 Хімія. 11кл.  П.П. Попель  Київ, "Поліграфкнига", 2011 
 106
Біологія, 10 кл. О.В. Тагліна Харків, "Ранок", 2010
107 Біологія 10 кл. П.Г. Балан Київ, "Генеза", 2010
108 Біологія 11 кл. С.В. Межжерін Київ, "Освіта", 2011
 109 Хімія, 10 кл. П.П. Попель  Київ, "Академія", 2010 
 110 Хімія, 11 кл. П.П. Попель  Київ, ""Академія", 2011 
 111 Фізика, 10 кл. Л.Е. Генденштейн Харків, "Гімназія", 2010
 112 Фізика. Астраномія Р.М. Ребрик 2006
 113 Астраномія, 11 кл. М.П. Пришляк Харків, "Ранок", 2011
 114  Математика, 10 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Геназа", 2010 
 115 Математика,11 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Генеза", 2011 
 116 Алгебра і початок аналізу, 10, 11 кл. М.І. Шкіль  Київ, "Зодіак-Еко", 2001 
 117 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 11 класу  Є.П. Нелін Харків, "Світ дитинства", 2006 
 118 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 10 класу Є.П. Нелін   Харків, "Світ дитинства", 2006 
 119  Вища математика. Підручник М.І. Шинкаренко  Тернопіль, "Видавництво Карп'юка", 2003 
 120  Вища математика. Навчальинй посібник О.Є. Басманов  Харків, "АПБ Україна" 
 121 Геометрія, 10-11 кл.  О.В. Погорєлов Київ, "Освіта", 2001 
 122 Інформатика. 10 клас  Й.Я. Ривкінд  Київ, "Генеза", 2010 
 123  Інформатика і комп'ютерна техніка Н.М. Войтюшенко  Київ "Центр учбової літератури", 2009 р. 
 124  Інформатика і комп'ютерна техніка. Посібник М.М. Редько  
 125 Безпека життєдіяльності Є.П.Желібо Київ, "Каравела", 2008
 126 Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) І.П. Пістун Суми, "Універсальна книга", 2009
 127 Основи охорони праці у ветеринарній медицині О.В. Войналович Київ, "Центр учбової літератури", 2016
 128  Основи охорони праці М.П. Гандзюк  Київ, "Каравела", 2004 
 129  Основи охорони праці. Підручник  К.Н. Ткачук  Київ, "Основа", 2006
130 Основи охорони праці  Запорожець О.І.  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 131 Англійська мова, 10 кл.  Оксана Карп'юк  Тернопіль, "Видавництво "Астон", 2018 
 132 English, 11 standart level  Oksana Karpiuk 
133 Латинська мова. Навчальний посібник В.І. Семілетко Київ, "Аграрна освіта", 2011
134 Захист Вітчизни, 11 кл. К. О. Пашко  Харків, "Сиция", 2012
 135 Захист Вітчизни. Підручник. 10 кл. І.М. Герасимів Тернополь "Астон", 2011
 136 Захист Вітчизни, 10 кл. Основи медичних знань М.І. Міненко Харків, 2010
137 Фізична культура, 9 клас В.Г. Арефьев Київ, "Просвіта", 2009
 138 Терапевтична техніка у собак і котів Н.І. Бойко Київ, 2014
 139 Болезни кошек и собак С.И. Братюха Київ "Вища школа", 1979
 140  Світова література    
141 Історія України О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
142 Англійська мова О.Карп′юк.  Тернопіль.: Вид-во «Астон»,2018 
143 Українська література О.Авраменко.  Київ.: Грамота, 2018 
144 Українська мова В.Заболотний.  Київ.: Генеза, 2018 
145 Математика І.Істер.  Київ.: Генеза,2018 
146 Всесвітня Історія О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
147  Зарубіжна література О.Ніколенко.   Київ.: Грамота, 2018 
148 Біологія і екологія Л.Остапченко.  Київ.:Генеза,2018 
149 Географія  Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
150 Фізика В.Сиротюк.  Київ.: Генеза, 2018 
151 Хімія  П.Попель.  ВЦ. «Академія», 2018.
152 Захист Вітчизни. Основи медичних знань А.Гудима.  Тернопіль.Астон, 2018. 
153 Захист Вітчизни  М.Гнатюк. Київ.: Генеза, 2018 
 154 Англійська мова 11 кл.     О.Карпюк.     Тернопіль.: Астон, 2019 
155 Біологія і екологія 11 кл. В.Соболь. Камянець - Подільський, 2019
156 Фізика і астрономія 11 кл. В.Сиротюк. Київ.: Генеза, 2019
157 Географія 11 кл. Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019
158 Українська мова 11 кл. В.Заболотний. Київ.: Генеза, 2019.
159 Астрономія 11 кл. Ю.Пришляк. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019

до гори