II (11) курс

II (11) курс

Завдання на 16.10.2020р.П'ЯТНИЦЯ

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1yh6Lkv39VWHjXaUXV84-vFa6kc4EvQo5/view?usp=sharing

Вища математика

Тема заняття: практична робота №3. Методи обчислення визначників. Обчислення визначника другого і третього порядків.

Домашнє завдання: Алгебра і початки аналізу / Під ред. Г.М. Яковлева. - В 2-х ч. -К.: Вища школа, 1984. с. 67-69 . Самостійно розглянути тему: Системи лінійних рівнянь з двома і трьома змінними. Критерії сумісності системи лінійних рівнянь – теорема Кронера-Капеллі. Основні методи розв'язування систем лінійних рівнянь: метод Гауса, за формулами Крамера, матричним способом.

 

Завдання на 21.10.2020р.СЕРЕДА

Вища математика

Тема заняття: Елементи векторної алгебри

План

  1. Скалярний добуток векторів.
  2. Кут між векторами.
  3. Напрямні косинуси.
  4. Умови колінеарності та компланарності векторів.
  5. Векторний та мішаний добуток векторів.

 Д/З: вивчити лекцію

 

Завдання на 23.10.2020р.ПОНЕДІЛОК

Анатомія

https://drive.google.com/file/d/1U9HbmNinr7ONTkWAx-r3iGnZ8n8pLJxC/view?usp=sharing

 

Завдання на 28.10.2020р.СЕРЕДА

Культурологія

https://drive.google.com/file/d/1NM2zQQ7tSplRyb69J3fdcLv7xr8cM1wH/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1ItZ_5nzaniURzfKNYF3NG4g2Um5NEDr4/view?usp=sharing