Про коледж

Про коледж

КОЗЕЛЕЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ –  90

tehnikum

16 жовтня 2015 року Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету відсвяткував своє 90-річчя!

Для людства 90 років – це мить, для навчального закладу – це досвід, традиції, історія. Технікум мав періоди становлення, розвитку, розбудови та зміцнення. Були роки випробувань, особливо в часи голодоморів, репресій, Другої світової війни, становлення  Української держави.

Важко навіть уявити, наскільки складно було працювати в довоєнний та повоєнний періоди.

         Були репресовані та померли в таборах перший директор Таран С.М., викладач Савченко С.І., не повернулися з війни багато викладачів, співробітників та студентів, була майже повністю знищена матеріальна база. Не зважаючи на все, технікум вистояв, відновився і навіть зміцнив під час директорства Карташова І.І. свою матеріально-технічну базу; продовжує успішно працювати та готувати фахівців для народного господарства України. Спочатку в агропрофшколі готували агрономів, а з 1927 року – молодших зоотехніків. Перший набір на навчання здійснений у 1925 році, а перший випуск агрономів –  1926, перший випуск зоотехніків –  1929.  З 1961 року ветеринарія стає основною спеціальністю для навчального закладу. З 1958 по 1963 роки та в кінці 20-го століття готували зооветеринарів. На початку нового тисяччоліття – товарознавців. З 1965 по 1968 роки в технікумі працювала однорічна школа з підготовки бджолярів. В свій час практикувалася заочна форма навчання при підготовці зоотехніків, курси підвищення кваліфікації ветеринарних фельдшерів. В 30-і роки минулого століття проводилася також: підготовка селян на трьохмісячних зимових курсах з вивченням основ сільськогосподарського виробництва; кількарічне утримання на повному пансіоні з навчанням, проживанням, харчуванням дітей-сиріт і дітей наймитів  з наступним вступом їх до технікуму; факультет підготовки студентів для вступу до Київського медичного інституту.

    Сьогодні до послуг 300 студентів 27 облаштованих та відремонтованих кабінетів і лабораторій, дві актових зали, одна читальна зала, 5 музеїв, в т.ч. новостворений музей історії технікуму, дві спортивні зали, гуртожиток, їдальня та інші приміщення. Здійснюють та забезпечують навчальний процес 86 штатних працівників, високопрофесійних та відданих своїй справі людей. Для якісної практичної підготовки в господарстві навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини утримується близько 50 голів дослідних тварин. В робочому стані знаходиться автомобільна і сільськогосподарська техніка в кількості девяти одиниць та пристосування до неї. Обробляється більше 30 га сільськогосподарських угідь.

    В 2006 році технікум став структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, здобувши підтримку, допомогу, стабільність та  можливість ступеневої освіти для студентів.

    Завданням колективу технікуму на сучасному етапі є максимальне використання та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу для якісної підготовки конкурентоздатних фахівців для аграрного сектору економіки України та підтвердження свого рейтингу.  Адже технікуму є чим пишатися, в нього давня та багата подіями історія, державне визнання (Грамота Верховної ради УРСР) та його випускники: П.О.Дмитренко, В.Є.Щуревський, І.Д.Третьяков, У.О.Притуп, О.Ф.Петренко, Є.Ф.Томін, В.Б.Ромаскевич,      О.І. Москаленко, М.О.Соболь, В.Д. Кульбако та багато інших серед більш ніж 11 тисяч його вихованців. І  головне – технікум  має майбутнє. 

                                                                     Ю.М.Колесниченко - директор технікуму з 2003 по 2016 р.