Про коледж Про коледж

Патологоанатомічний музей

Наступна

 

 

При вивченні курсу патологічної фізіології і патологічної анатомії сільськогосподарських тварин студентами велике значення мають практичні заняття, в процессі яких студенти отримують чітке уявлення про морфологічні зміни при різних захворюваннях, виробляють навики діагностики хвороб по їх патологоанатомічним і гістологічним проявам. Знаючи, що сприйняття будь-якої інформації, у тому числі навчальної, відбуваються за допомогою аналізаторів: зорового - 90%, слухового - 9%, тактильного - 1%, при вивченні патанатомії використовється велика кількість наочності. Основою наочності патологічної анатомії являються патологоанатомічні препарати, за якими вивчаються морфологічні зміни.

muzey anatomii    В Козелецькому коледжі ветеринарної медицини в 1980 році створений патологоанатомічний музей. При створення музею враховували вимоги програми навчальної дисципліни "Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин", відбирали препарати, які відображають патологічний процес в розвитку (від початкової стадії до закінчення).

     В патологічному музеї нараховуються до 900 препаратів. Облік препаратів ведеться в спеціальному журналі, де вказується номер препарату, назва, дата виготовлення, хто виготовив. Зберігаються музейні препарати у шафах і вітринах. На кожен з них наклеєна етикетка з назвою препарату, датою виготовлення.

     Для виготовлення музейних препаратів брали патологічно змінені органи, частини органів, тканини від свіжих трупів, вимушено забитих або загиблих тварин. Від трупів дрібних тварин для виготовлення препаратів брали цілі органи, а від великих - в більшості випадків окремі уражені ділянки органів. Причому для більшої демонстрації виготовленого препарату, ділянка органу складається з уражені ділянки органу складаються з ураженої та здорової тканини.

     Патологоанатомічні препарати в музеї розміщені по секціях згідно навчальної програми.

     Препарати музею сприяють ефективному засвоєнню паталогічної анатомії, допомагають зрозуміти і запам'ятати патологічні процеси. Звичайно ні словесний опис, ні якісні малюнки не можуть дати такого чіткого уявлення про патологічні зміни в органах, як натуралний препарат. Також зміни в органах, як натуральний препарат. Також зміни в органах необхідно зберігати для уточнення патологоанатомічного діагнозу.

     Застосування препаратів дає можливість зробити заняття цікавим та змістовним, полегшити розуміння важких питань, підняти науковий рівень і творчий характер закладу.

     Робота студентів в музеї сприяє формуванню їх пізнавальної активності, здатності до порівняння, узагальнення, На базі музею працює патологоанатомічний гурток, члени якого виготовляють патологоанатомічні препарати.

Morfologichniy korpus

Наші студенти

Найкращі студенти

Кращі студенти 2014 Кращі студенти 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Найкращі у творчих досягненнях 2017 року
Дубина Марія Пушенко Діана Рожок Ганна Ничипоренко Ігор Ларченко Марина  Дуброва Анастасія  Запорожець Альона Малюк Катерина
Мельник Тетяна Придаток Марина  Чайка Яна   Жванія Вадім Кекух Валерія Скляр Владислава Дергунова Анастасія

 

 

         Відзначені у 2018 році за успіхи у навчанні, художній самодіяльності та житті навчального закладу
 Ларченко  Мартинова  Хохотва  Придаток  Ірха  Лось  Бакуменко  Афанасенко
 Жук  Демченко

 Дудко  Моїсеєв  Корнієнко  Калугіна  Ткаченко  Блудша
 Луговський  Савин  Литвинчук  Ластовець  Кошарний  Кришин  Лоза  

Спортивні досягнення

Наступна

sportРічний звітkrashi sportsmenispartakiada

     Найкращі спортсмени 2016 - 2017
Бережник Іван Величко Павло Пилипчук Валентин Плиса Карен
Вовчок Олександр Ткаченко Наталія Демченко Анастасія Юрченко Сергій
Куриленко Владислав Чайка Яна Демченко Вікторія Кошарний Юрій
  Гламазденко Андрій Таращук Валерій  
    Відзначені за досягнення у спорті за 2018 рік
 Дроган  Ткаченко  Пащенко  Афанасенко
 Вівчаренко  База  Кислиця  Ліскович
 Лазюк  Хлонь

 Падалиця  Єрмошин

 

Музей

Анатомічний музейПатологоанатомічний музей

історії технікуму музейНародного побуту музейвшанування


2 світовоївійни музейСпортивних досягнень музейНТТ музей

Сайти викладачів

Наші викладачі

Сайти навчальних дисциплін, створені викладачами нашого навчального закладу, які допоможуть Вам у навчанні

 

Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин (Середжимова Алла Григорівна)

Фізика, астрономія, інформатика, БЖД, охорона праці (Сугоняко Ірина Олександрівна)

Біологія, хімія (Мачача Лариса Валентинівна)

Математика, вища математика (Філіпченко Олена Андріївна)

Годівля сільськогосподарських тварин (Редька Алла Іванівна)

Внутрішні незаразні хвороби сільсько-господарських тваринПрофесійна орієнтація випускників ВНЗ на ринку праці (Колесниченко Юрій Миколайович, Мачача Юрій Павлович)

Історія України, всесвітня історія, філософія, соціологія, правознавство (Вихор Ірина Сергіївна)

Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільськогосподарських тварин (Омельченко Валентина Петрівна)

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин (Мачача Юрій Павлович, Флуєрар Надія Михайлівна)

Епізоотологія з мікробіологією (Федоренко Ірина Олександрівна, Піскова Валентина Михайлівна)

Хірургія ветеринарної медицини (Шарак Тамара Петрівна)

Англійська мова (Шкурко Тетяна Анатоліївна)


Історія Козельця (Вихор Ірина Сергіївна)

Бібліотека ветеринарної медицини

 

Електронні підручники

Самостійне вивчення

 №  Назва  Автор  Видавництво

1

 Основи аграрної економіки  В.П. Галушко  Київ "Вища освіта", 2003 р.
 2 Економічна теорія В.А. Предборський Київ "Кондор", 2003
 3 Основи економічної теорії С.В. Мочерний Київ "Академія", 2005
 4 Економічна теорія. Навчальний посібник В.С. Костюк Київ "Центр учбової літератури", 2009
 5 Економічна теорія. (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка) Л.В. Білецька Київ "Центр учбової літератури", 2009
 6 Економічна теорія. Навчальний посібник. В.П. Якобчук Київ "Ліра-К", 2014
 7 Економічна теорія. Підручник Л.С. Шевченко Харків "Право", 2008
 8 Економічна теорія Політекономія. В.М. Семененко Київ "Центр учбової літератури", 2010
 9 Економічна теорія Політекономія. Підручник. В.Д. Базилевич Київ "Знання-Прес", 2007
10  Радіоекологія  І.М. Гудков  Київ, 2010 р.
11  Фіто-фармокологія  М.Д. Евтоушенко  Київ "Вища освіта", 2004 р.
12 Організація ветеринарної справи. Підручник В.О. Бусол  Київ "Златояр", 2005 
13 Організація ветеринарної справи. Конспект лекцій. А.В. Дудаш 2001
14 Організація та економіка ветеринарної справи. Практикум В.Л. Бегас  Житомир, "Полісся", 2017 
15 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин М.О. Нальотов Київ "Вища освіта", 1978 р.
 16 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин. Електронний підручник В.П. Омельченко, Т.С. Залужна Козелець, 2017
 17 Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія.   В.К. Костюк Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
18 Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія.   В.К. Костюк  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
19 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин М.В. Лисенко Київ, "Лібра", 1999
 20 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин А.П. Єлисєєв Київ, "Вища школа", 1988
21 Анатомія і фізіологія сільсько-господарських тварин В.І. Бойко Киїі, "Вища школа", 1993
22 Морфологія сільськогосподарських тварин В.Т. Хомич Київ, "Вища школа", 2003
23 Загальна ветеринарна хірургія І.С. Панько Біла Церква: БДАУ, 2008
24 Ветеринарна вірусологія О.С. Калініна Київ "Вища освіта", 2004 р.
25  Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 
 26 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Київ, "Мета", 2002
 27  Морфологія сільсько-господарських тварин  В.Т. Хомич Київ "Вища освіта", 2003 
28  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва О.М. Якубчак  Київ "Біопром", 2005 
29  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва  В.В. Касянчук  Вінниця "Нова книга", 2007 
30  Ветеринарна медицина. Навчальний посібник С.Ф. Світельська  НМЦ, 2006 
31  Ветеринарна фармакологія з рецептурою Г.О. Хмельницький  Київ "Агроосвіта", 2001 
32  Хірургія ветеринарної медицини  О.Ф. Петренко Київ, "Вища освіта" 
33  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ, 2015 р. 
34  Годівля сільськогосподарських тварин. Підручник В.С. Бомко  Київ "Аграрна освіта", 2010 р. 
 35  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ,"Вища освіта", 2003 р. 
36 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин  В.К.Кононенко  
Київ,"Вища школа", 1999 р. 
37  Годівля сільськогосподарських тварин В.С. Бомко  Вінниця "Нова книга", 2001  
 38 Медицина екстремальних ситуацій В.М. Запорожана Одеса "Одеський медуніверситет", 2001
39 Основи підприємницької діяльності та агробізнесу  М.М. Ільчук  Київ "Вища освіта", 2002 р. 
40 Менеджмент   С.І. Михайлова Вінниця "Нова книга", 2006 р. 
 41 Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині Л.Є. Корнієнко Київ, "Аграрна освіта", 2013
 42 Спеціальна епізоотологія   А.Ф. Каришева  Київ "Вища освіта", 2002 р.
 43 Епізоотологія з мікробіологією В.П. Постоя Київ "Вища освіта", 2006 р.
 44 Внутрішні незаразні хвороби тварин  М.О. Судаков   Київ "Мета", 2002 р.
45 Внутрішні незаразні хвороби тварин. Навчальний посібник. М.І. Цвіліховський Київ “Аграрна освіта” 2014 р.
46 Внутрішні хвороби тварин. Частина 1. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2012
47 Внутрішні хвороби тварин. Частина 2. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2001
48 Інфекційні хвороби котів О.Є.Галатюк Житомир "Полісся", 2016
49 Інфекційні хвороби собак О.Є.Галатюк Житомир - ПП "Рута", 2018
50 Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекційних хворобах тварин О.Є.Галатюк
Житомир - ПП "Рута", 2013
51 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 р.  
52 Конярство  Б.М. Гопка  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
53 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Київ "Мета", 2002 р. 
 54 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник Г.Г. Харута Київ, "Аграрна освіта", 2013
 55 Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-господарських тварин. Навчальний посібник.  О.М. Єрохіна  Київ "Вища освіта", 2014 р. 
56 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум.  В.Ф. Галат  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
 57 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат   Київ "Вища освіта", 2003 р.  
 58  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Вища освіта", 2006 р. 
 59  Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Практикум В.Ф. Галат  Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
 60  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Урожай", 2009 р. 
61 Спеціалізоване м'ясне скотарство  А.М. Угнівенко  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
62 Технологія виробництва молока і молочних продуктів  М.І. Машкін  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
63 Виробництво сирого молока, що відповідає стандартам якості ЄС Дайніс Арбіданс ТОВ "Латвійський сільськогосподарський консультаційний центр, 2016 р.
64 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
65 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Вища освіта", 2005 р. 
 66 Технологія виробництва продукції тваринництва О.Т. Бусенко Київ "Агроосвіта", 2013 р.
67 Технологія виробництва продукції свинарства В.В. Шуплик Кам’янець-Подільський  "Видавець ПП Зволейко Д.Г.", 2016 р.
68 Технологія м'яса та м'ясних продуктів М.М. Клименко Київ "Вища освіта", 2006 р.
69 Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія В.П. Мазуренко Київ, "Вища школа", 1995
70 Тваринництво В.П. Потокін Київ, "Вища школа", 1979
71 Основи екології. Підручник  С.С. Малимон Вінниця "Нова книга", 2008 р.
72 Атлас з історії України 7 клас Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
73 Атлас з історії України ХVI-XVIII cт. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
74 Атлас з історії України друга половина ХVIII - початок ХХ ст. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
75 Атлас з історії України 1914-1939 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
76 Атлас з історії України 1939-2005 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
77 Всесвітня історія. Профільний рівень. 10 кл.  Т.В. Ладиченко  Київ, "Генеза", 2010 
78 Всесвітня історія. 10 кл.  Т.В. Ладиченко   Київ, "Генеза", 2010  
79 Всесвітня історія. Опорні конспекти. 11 кл.   Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2009 
 80 Всесвітня історія. 11 кл. Ю.В. Бураков Київ, "Генеза", 2005
81 Всесвітня історія. 10 кл.   О.Е. Охредько  Харків, "Ранок", 2010 
82 Всесвітня історія. 10 кл.   Павло Полянський  Київ, "Генеза", 2010   
83 Всесвітня історія. (1900-1929) 10 кл.   І.Я. Щупак  Запоріжжя, "Прем'єр", 2010 
84 Історія України. (1914-1939) Опорні конспекти. 10 кл. Г.В. Середницька Київ, "А.С.К.", 2005 
85 Історія України. Опорні конспекти. 11 кл.  Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2010 
86 Історія України  10 кл. О. Реєнт  Київ, "Генеза", 2010   
87 Історія України  11 кл. Ф.Г. Турченко  Київ, "Генеза", 2011 
 88 Історія України, 10 кл. Ф.Г. Турченко Київ, "Генеза", 2011
 89 Історія України, 10 кл. С.В. Кульчицький Київ, "Генеза", 2010
 90 Історія України, 10 кл. О.І. Пометун Київ, "Освіта", 2012
 91 Географія, 10 кл. С.Г. Гобернік Харків, "Оберіг", 2010
91 Правознавство. 10 кл.  С.Б. Гавриш  Київ, "Генеза", 2010  
93 Правознавство. (практичний курс) 9 кл.    В.Л. Сутковий Київ, "Генеза", 2009 
94 Правознавство. 10 кл.   О.Д. Наровлянський  Київ, "Грамота", 2010 
 95
Основи правознавства. Навчально-методичний посібник Н.В. Громчевська НМЦ
96 Філософія. Навчальний посібник.   Л.О. Радіонова Харків, "ХНАМГ", 2006. 
97 Основи релігієзнавства А.М. Колодний  Київ, 2006 
98 Соціологія. Навчально-методичний посібник Л.П. Гук Київ, "Аграрна освіта", 2010
 99 Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б. Гриценко Київ "Вища освіта", 2004 р.
 100  Культурологія Т.Б. Гриценко  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 101 Культурологія. Курс лекцій    
 102 Культурологія  О.Л. Шевнюк 
 103 Людина і світ. 11 кл. Н.В. Назаренко Харків, "Оберіг", 2012
 104 Людина і світ. 11 кл. Т.В. Бакка Київ, "Освіта", 2012
105 Українська мова за професійним спрямуванням  Л.В. Барановська  Біла Церква, БНАУ, 2008 
 106 Українська мова. 10-11 кл. О. Олійник Київ, "Альфа", 1995
 107 Українська література, 10 кл. Г.Ф. Семенюк Київ, "Освіта", 2010
 108 Українська література, 11 кл. Р.В. Мовчан Київ, "Грамота", 2011
 109 Хімія. 11кл.  П.П. Попель  Київ, "Поліграфкнига", 2011 
 110
Біологія, 10 кл. О.В. Тагліна Харків, "Ранок", 2010
111 Біологія 10 кл. П.Г. Балан Київ, "Генеза", 2010
112 Біологія 11 кл. С.В. Межжерін Київ, "Освіта", 2011
 113 Хімія, 10 кл. П.П. Попель  Київ, "Академія", 2010 
 114 Хімія, 11 кл. П.П. Попель  Київ, ""Академія", 2011 
 115 Фізика, 10 кл. Л.Е. Генденштейн Харків, "Гімназія", 2010
 116 Фізика. Астраномія Р.М. Ребрик 2006
 117 Астраномія, 11 кл. М.П. Пришляк Харків, "Ранок", 2011
 118  Математика, 10 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Геназа", 2010 
 119 Математика,11 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Генеза", 2011 
 120 Алгебра і початок аналізу, 10, 11 кл. М.І. Шкіль  Київ, "Зодіак-Еко", 2001 
 121 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 11 класу  Є.П. Нелін Харків, "Світ дитинства", 2006 
 122 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 10 класу Є.П. Нелін   Харків, "Світ дитинства", 2006 
 123  Вища математика. Підручник М.І. Шинкаренко  Тернопіль, "Видавництво Карп'юка", 2003 
 124  Вища математика. Навчальинй посібник О.Є. Басманов  Харків, "АПБ Україна" 
 125 Геометрія, 10-11 кл.  О.В. Погорєлов Київ, "Освіта", 2001 
 126 Інформатика. 10 клас  Й.Я. Ривкінд  Київ, "Генеза", 2010 
 127  Інформатика і комп'ютерна техніка Н.М. Войтюшенко  Київ "Центр учбової літератури", 2009 р. 
 128  Інформатика і комп'ютерна техніка. Посібник М.М. Редько  
 129 Безпека життєдіяльності Є.П.Желібо Київ, "Каравела", 2008
 130 Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) І.П. Пістун Суми, "Універсальна книга", 2009
 131 Основи охорони праці у ветеринарній медицині О.В. Войналович Київ, "Центр учбової літератури", 2016
 132  Основи охорони праці М.П. Гандзюк  Київ, "Каравела", 2004 
 133  Основи охорони праці. Підручник  К.Н. Ткачук  Київ, "Основа", 2006
134 Основи охорони праці  Запорожець О.І.  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 135 Англійська мова, 10 кл.  Оксана Карп'юк  Тернопіль, "Видавництво "Астон", 2018 
 136 English, 11 standart level  Oksana Karpiuk 
137 Латинська мова. Навчальний посібник В.І. Семілетко Київ, "Аграрна освіта", 2011
138 Захист Вітчизни, 11 кл. К. О. Пашко  Харків, "Сиция", 2012
139 Захист Вітчизни, 11кл (дівчата) І.М. Герасимів Теренопіль "Астон", 2019
 140 Захист Вітчизни. Підручник. 10 кл. І.М. Герасимів Тернополь "Астон", 2011
 141 Захист Вітчизни, 10 кл. Основи медичних знань М.І. Міненко Харків, 2010
142 Фізична культура, 9 клас В.Г. Арефьев Київ, "Просвіта", 2009
 143 Терапевтична техніка у собак і котів Н.І. Бойко Київ, 2014
 144 Болезни кошек и собак С.И. Братюха Київ "Вища школа", 1979
 145  Світова література    
146 Історія України О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
147 Англійська мова О.Карп′юк.  Тернопіль.: Вид-во «Астон»,2018 
148 Українська література О.Авраменко.  Київ.: Грамота, 2018 
149 Українська мова В.Заболотний.  Київ.: Генеза, 2018 
150 Математика І.Істер.  Київ.: Генеза,2018 
151 Всесвітня Історія О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
152  Зарубіжна література О.Ніколенко.   Київ.: Грамота, 2018 
153 Біологія і екологія Л.Остапченко.  Київ.:Генеза,2018 
154 Географія  Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
155 Фізика В.Сиротюк.  Київ.: Генеза, 2018 
156 Хімія  П.Попель.  ВЦ. «Академія», 2018.
157 Захист Вітчизни. Основи медичних знань А.Гудима.  Тернопіль.Астон, 2018. 
158 Захист Вітчизни  М.Гнатюк. Київ.: Генеза, 2018 
 159 Англійська мова 11 кл.     О.Карпюк.     Тернопіль.: Астон, 2019 
160 Біологія і екологія 11 кл. В.Соболь. Камянець - Подільський, 2019
161 Фізика і астрономія 11 кл. В.Сиротюк. Київ.: Генеза, 2019
162 Географія 11 кл. Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019
163 Українська мова 11 кл. В.Заболотний. Київ.: Генеза, 2019.
164 Астрономія 11 кл. Ю.Пришляк. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019

до гори

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійне вивчення

Електронні підручники

 №  Дисципліна Курс  Викладач  рік
1  Всесвітня історія І  Вихор І.С.  2012
2  Історія України І   Вихор І.С.  2012
3  Історія України ІІ   Вихор І.С.  2012
4  Основи правознавства І   Вихор І.С.  2012
5 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин  ІІІ Соболь Т.В.  2013 
6 Годівля сільськогосподарських тварин ІІ Редька А.І. 2012
7 Математика І Філіпченко О.А.  2015 
8 Вища математика  ІІ  Філіпченко О.А.  2015 
9 Професійна орієнтація випускників вищих навчальних закладів на ринку праці
 ІV Середжимова А.Г.  2015 
10

Українська мова (за професійним спрямуванням) 

ІІ   Лопата К.О. 2015 
11 Астрономія І Сугоняко І.О. 2013
12 Фізика І Сугоняко І.О. 2013
13 Основи екології  I Петрова Н.М.  2016
14 Сільськогосподарська радіоекологія   IV Петрова Н.М.   2015 
15  Економічна  теорія   ІІ, IІІ Колесниченко Г.І.  2016 
16 Економіка сільського господарства IІІ Колесниченко Г.І.  2016
17 Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині IV Колесниченко Г.І.  2016
18  Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин  IV Омельченко В.П.  2013 
 19 Захист Вітчизни   І Акімов О.М.  2014 
 20 Ветеринарна хірургія   IІ,ІІІ Шарак Т.П.  2014 
 21 Фізичне виховання для медичної групи   І,ІІ,ІІІ,ІV Закревський В.М.  2017 
 22 Епізоотологія з мікробіологією  ІІ,ІІІ,ІV  Піскова В.М. 2018 
23 Внутрішні незаразні хвороби  ІІ,ІІІ,ІV --------------------- -----------
24

Ветеринарно – санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва

  Боголей Л.М. 2019