Про коледж Про коледж

Наші викладачі

 ВетераниПерсональні сайти викладачів

 

 Ф.І.Б.  Дисципліна  Кваліфікація  Фото

Акімов

Олександр

Михайлович

portfolio 1

Захист Вітчизни

Фізичне виховання

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Akimov O.M

Боголєй

Людмила

Володимирівна

portfolio 1

Ветсанекспертиза

Робоча професія

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Bogoley L.V

Вихор

Ірина

Сергіївна

portfolio 1

 

site11

Історія України

Всесвітня історія

Правознавство

Основи філософських знань

Соціологія

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Vihor I

Вихор

Іван

Васильович

Фізичне виховання Спеціаліст І кваліфікаційної категорії  Vihor I V

Вихор

Олександр

Іванович

site11

Фізичне виховання  Спеціаліст
 Vihor O.I

Галай

Оксана

Юріївна

Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Галай О.Ю

Жванія

Олена

Іванівна

portfolio 1

Фармакологія

Латинська мова

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Gvania О

Залужна

Тетяна

Станіславівна

portfolio 1

Анатомія і фізіологія сільсько-господарських тварин

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

Zalushna 2 Т.S

Киченок

Наталія

Анатоліївна

Культурологія

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Зарубіжна література

Спеціаліст  Kichenok N.A

Кобижча

Ірина

Іванівна

Історія України

Всесвітня Історія

вчитель ІІ категорії  Kobishcha I.I

Колесниченко

Ганна

Іванівна

portfolio 1

Економічна теорія

Економіка сільсько-господарських тварин

Сімейно-побутова культура та домашня економіка

Менеджмент та маркетинг у ветеринарній медицині

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Kolesnishenko G.I

Колесниченко

Юрій

Миколайович

portfolio 1

 

site11

Внутрішні незаразні хвороби

Професійна орієнтація випусників вищих навчальни закладів на ринку праці

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист 

Kolesnichenko U.M

Лопата

Катерина

Олександрівна

portfolio 1

Українська мова

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Українська література

Світова література

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Lopata K.O

Мачача

Лариса

Валентинівна

portfolio 1

 

site11

 

Людина і світ

Географія

Хімія

Біологія та екологія

Медичні знання

Безпека життєдіяльності

Охорона праці

Охорона праці в галузі

 

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Machacha L.V

Мачача

Юрій

Павлович

portfolio 1site11

Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-господарських тварин

Внутрішні незеразні хвороби

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист 

Machacha U.P

Омельченко

Валентина

Петрівна

portfolio 1

 

site11

Патологічна фізіологія та патологічна анатомія сільсько-господарських тварин

Основи стандартизації

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист 

Omelchenko V.P

Петрова

Надія

Михайлівна

Соціологія

Основи екології

Сільсько-господарська радіоекологія

Правознавство

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

заслужений працівник освіти України

Petrova N.M

Піскова

Валентина

Михайлівна

portfolio 1

site11

Вступ до спеціальністі

Епізоотологія з мікробіологією

Організація ветеринарної справи

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Piskova V.M

Пушкар

Галина

Іванівна

Організація ветеринарної справи

Епізоотологія з мікробіологією

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Pushkar G.I

Редька

Алла

Іванівна

site11

 

Тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія

Годівля сільсько-господарських тварин

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Redika A.I

Середжимова

Алла

Григорівна

portfolio 1

site11

 

Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільсько-господарських тварин

Робоча професія

 

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Seredjimova A.G

Сугоняко

Ірина

Олександрівна

portfolio 1

site11

 

 

Фізика та астрономія

Інформатика

Математика

Вища математика

Комп'ютерізація

Спеціаліст І кваліфікаційної категорії Sugonyako I.O

Федоренко

Ірина

Олександрівна

portfolio 1site11

Епізоотологія з мікробіологією

Внутрішні незаразні хвороби

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії Fedorenko

Філіпченко

Олена

Андріївна

Математика

Вища математика

Комп'ютеризація

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Filipchenko O.A

Флуєрар

Надія

Іванівна

Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-господарських тварин

 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії Fluerar N.I

Шарак

Тамара

Петрівна

site11

Епізоотологія з мікробіологією

Основи стандартизації

Хірургія

Спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії Sharak T.P

Шкурко

Тетяна

Анатоліївна

Іноземна мова

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

Основи філософських знань

Культурологія

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії

Shkurko T.А

ВетераниПерсональні сайти викладачівдо гори

Циклова комісія гуманітарної та соціально-економічної підготовки

 Наступна

 ПІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Шкурко

Тетяна

Анатоліївна

Success doesn’t come to you…you go to it.

(Успіх сам не приходить до Вас … Ви йдете до нього.)

 

 Використання інноваційних технологій і підвищення індивідуальної зацікавленості студентів на заняттях з іноземної мови, філософії.

 

 

Вихор

Іван

Васильович

 Спорт формує культуру оптимізму, культуру бадьорості.

Удосконалення методик фізичного виховання.

Виховання любові до спорту.

 Всебічний розвиток студентів направлений на фізичну та розумову активність студентів.

Вихор Олександр Іванович

 В здоровому тілі здоровий дух!

Здоров'я - це ще не все, але все інше без нього ніщо!

 Удосконалення методик фізичного виховання.

Виховання любові до спорту.

 Всебічний розвиток студентів направлений на фізичну та розумову активність студентів.

  Вимогливість до молоді у поєднанні з повагою до особистості. Допомогти студенту оволодіти необхідними навичками та вміннями, поповнити знання і розширити кругозір, формувати  творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності, а також допомогти кожному самореалізуватись як особистості і як члену колективу. Прищепити кожному почуття відповідальності, взаємодопомоги і поваги, людяності і щирості, любові і доброти. Використання інноваційних технологій і підвищення індивідуальної зацікавленості студентів на заняттях з історії.

Циклова комісія професійно-практичної підготовки

Наступна

 ФІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Мачача

Юрій

Павлович

"Сильним, досвідченим стає педагог, який вміє аналізувати свою працю"


"Формування професійних компетентностей
майбутніх фахівців ветеринарної медицини
через упровадження інтерактивних
технологій навчання"

"Креативна освіта для розвитку інноваційної
особистості в умовах вищого навчального закладу"

Боголєй

Людміла

Володимирівна

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
(Охочого йти доля веде, небажаючого – тягне)

Exercitatio artem parat
(Тренування породжують майстерність)

 

 Особистісно зорієнтований освітній процес.

Максимальний, всебічний розвиток студентів.

Виховання громадянина, формування системи цінностей та відношень.

Відкритість освіти, доступність знань.

Виховання сучасних фахівців з ветеринарної медицини високої кваліфікації.

Галай

Оксана

Юріївна

 Щоб бути чудовим викладачем, треба знати те, що викладаєш і любити тих, кому викладаєш

 Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Колесниченко

Юрій

Миколайович

 Чесність. Порядність. Справедливість. Об'єктивність.

 Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах вищого навчального закладу.

Формування професійних компетентностей
майбутніх фахівців ветеринарної медицини 
через упровадження інтерактивних 
технологій навчання.

Середжимова

Алла

Григорівна

Гармонія в стосунках зі студентами, колегами по роботі, постійний творчий пошук і самовдосконалення.

Потрібно ставитись до людей так, як ти хочеш, щоб  вони ставились до тебе.
Особистісно зорієнтований освітній процес.

Максимальний, всебічний розвиток студентів.

Виховання громадянина, формування системи цінностей та відношень.

Відкритість освіти, доступність знань.

Виховання сучасних фахівців з ветеринарної медицини високої кваліфікації.

Пушкар

Галина

Іванівна

 питання

 Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Піскова

Валентина

Михайлівна

Я вчитель! Я несу науки світло,
Я сію душі зерно доброти
Всім серцем прагну, аби наші учні
Могли людьми достойними зрости!

Гуманність і творчість – два крила педагога

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини через упровадження інтерактивних технологій навчання.

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах навчального закладу.

Омельченко

Валентина

Петрівна

Навчати - означає вчитися вдвічі більше. Постійний пошук, самовдосконалення, висока професійна компетентність. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини.

Флуєрар

Надія

Іванівна

 питання

 Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Редька

Алла

Іванівна

 Якщо хочеш щось змінити - почни з себе.  Формування професійних компетентностій майбутніх фахівців ветеринарної медицини через упровадження інтерактивних технологій навчання

Федоренко

Ірина

Олександрівна

 Роби і не зважай на втому і не чекай, що зробить хтось. Коли ж зробив, то щоб нікому переробляти не довелось.  Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Шарак

Тамара

Петрівна

 Щоб бути хорошим викладачем треба любити те, що викладаєш та любити тих, кому викладаєш  Особистісно зорієнтоване навчання, як фактор формування позитивної навчальної діяльності студентів

Циклова комісія математичної та природничої наукової підготовки

Наступна

 ФІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Залужна

Тетяна

Станіславовна

 Учити молодь вчитися.  Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини через упровадження інтерактивних технологій навчання.

Петрова

Надія

Михайлівна

 питання   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Жванія

Олена

Іванівна

 питання   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Колесниченко

Ганна

Іванівна

"Викладач - це не професія, а спосіб життя". "Навчатися і навчати". Розвивати у майбутніх фахівців ветеринарної медицини вміння оволодівати новими спеціальними знаннями, сприяти формуванню економічного мислення, основ підприємницького світогляду, адаптованих до вимог ринкової економіки, почуття впевненості в собі при відкритті своєї власної справи.

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Наступна

 ПІБ  Педагогічне кредо Проблема над якою працює

Мачача

Лариса

Валентинівна

Постійний пошук, самооцінка, прагнення до самовдосконалення Особистісно – орієнтований підхід до студентів, виховати любов до природничих наук 

Акімов

Олександр

Михайлович

Життя Україні!

Серце-народові!

Честь - моя  зброя!

Віра - мій  щит!

Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості в умовах вищого навчального закладу.

Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців ветеринарної медицини  через впровадження інтерактивних технологій навчання.

Готовності до захисту Батьківщини та чіткі дій в умовах надзвичайних ситуацій.

Філіпченко

Олена

Андріївна

 Займаючись математикою - ви розвиває увагу, тренує свій мозок, свою волю, виховує наполегливість і завзятість у досягненні мети.  Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Сугоняко

Ірина

Олександрівна

 Природа - це найкраща з книг, написана на особливій мові. Цю мову треба вивчати.   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Киченок

Наталія

Анатоліївна

О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися, Осяй мій край і розлетися Дощами судними над ним.   Виховання національної свідомості для формування освіченої творчої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.

Виховання особистості на засадах принципів толерантності, взаємоповаги.

Впровадження в навчальний процес новітніх технологій навчання, формуванню нового педагогічного мислення.

Розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчальної діяльності.

Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців шляхом впровадження сучасних освітніх технологій.

Лопата

Катерина

Олександрівна

 Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття.  Українська мова навіть там, де вона активно функціонувала, зазнала такого негативного впливу російської, що перетворилася на суржик, язичіє, на мішанину українських та російських слів, кальок, а частіше всього - мовних покрутів, які утворилися на базі цих двох великих мов. І наша місія позбутися цього негативного впливу та відновити наймелодійнішу рідну мову.

Детальніше:Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Про коледж

КОЗЕЛЕЦЬКОМУ ТЕХНІКУМУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ –  90

tehnikum

16 жовтня 2015 року Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету відсвяткував своє 90-річчя!

Для людства 90 років – це мить, для навчального закладу – це досвід, традиції, історія. Технікум мав періоди становлення, розвитку, розбудови та зміцнення. Були роки випробувань, особливо в часи голодоморів, репресій, Другої світової війни, становлення  Української держави.

Важко навіть уявити, наскільки складно було працювати в довоєнний та повоєнний періоди.

Детальніше:Про коледж

Історія коледжу

А18

В далекому 1925 році в жовтні місяці Ніжинською інспектурою народної освіти в сeл.Козелець була організована двохрічна сільськогосподарська професійна школа шляхом переведення учнів другого курсу з професійної школи с. Майнівка.

 Очолив школу, а пізніше технікум (з 1925 до 1932 року) Таран Сава Митрофанович, який мав агрономічну, а також педагогічну освіту.

Детальніше:Історія коледжу

Технікуму - 90 років

16 жовтня 2015 року Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету відсвяткував своє 90-річчя.

Для людства 90 років – це мить, для навчального закладу – це досвід, традиції, історія. Технікум мав періоди становлення, розвитку, розбудови та зміцнення. Були роки випробувань, особливо в часи голодоморів, репресій, Другої Світової війни, становлення молодої Української держави.
Важко навіть уявити, наскільки складно було працювати в довоєнний та повоєнний періоди.

Були репресовані та померли в таборах перший директор Таран С.М., викладач Савченко С.І., не повернулися з війни багато викладачів, співробітників та студентів, була майже повністю знищена матеріальна база. Не зважаючи на все, технікум вистояв, відновився і навіть зміцнив під час директорства Карташова І.І. свою матеріально-технічну базу; продовжує успішно працювати та готувати фахівців для народного господарства України. Спочатку в агропрофшколі готували агрономів, а з 1927 року – молодших зоотехніків. Перший набір на навчання здійснений у 1925 році, а перший випуск агрономів – 1926, перший випуск зоотехніків – 1929. З 1961 року ветеринарія стає основною спеціальністю для навчального закладу. З 1958 по 1963 роки та в кінці 20-го століття готували зооветеринарів. На початку нового тисяччоліття – товарознавців. З 1965 по 1968 роки в технікумі працювала однорічна школа з підготовки бджолярів. В свій час практикувалася заочна форма навчання при підготовці зоотехніків, курси підвищення кваліфікації ветеринарних фельдшерів. В 30-і роки минулого століття проводилася також: підготовка селян на трьохмісячних зимових курсах з вивченням основ сільськогосподарського виробництва; кількарічне утримання на повному пансіоні з навчанням, проживанням, харчуванням дітей-сиріт і дітей наймитів з наступним вступом їх до технікуму; факультет підготовки студентів для вступу до Київського медичного інституту.
Сьогодні до послуг 300 студентів 27 облаштованих та відремонтованих кабінетів і лабораторій, дві актових зали, одна читальна зала, 5 музеїв, в т.ч. новостворений музей історії технікуму, дві спортивні зали, гуртожиток, їдальня та інші приміщення. Здійснюють та забезпечують навчальний процес 86 штатних працівників, високопрофесійних та відданих своїй справі людей. Для якісної практичної підготовки в господарстві навчально-виробничої клініки ветеринарної медицини утримується близько 50 голів дослідних тварин. В робочому стані знаходиться автомобільна і сільськогосподарська техніка в кількості девяти одиниць та пристосування до неї. Обробляється більше 30 га сільськогосподарських угідь.
В 2006 році технікум став структурним підрозділом Білоцерківського національного аграрного університету, здобувши підтримку, допомогу, стабільність та можливість ступеневої освіти для студентів.
Завданням колективу технікуму на сучасному етапі є максимальне використання та розвиток матеріально-технічної бази навчального закладу для якісної підготовки конкурентоздатних фахівців для аграрного сектору економіки України та підтвердження свого рейтингу. Адже технікуму є чим пишатися, в нього давня та багата подіями історія, державне визнання (Грамота Верховної ради УРСР) та його випускники: П.О.Дмитренко, В.Є.Щуревський, І.Д.Третьяков, У.О.Притуп, О.Ф.Петренко, Є.Ф.Томін, В.Б.Ромаскевич, О.І. Москаленко, М.О.Соболь, В.Д. Кульбако та багато інших серед більш ніж 11 тисяч його вихованців. І головне – технікум має майбутнє. Ю.М.Колесниченко, директор