Анатомічний музей

Електронні підручники

Самостійне вивчення

 №  Назва  Автор  Видавництво

1

 Основи аграрної економіки  В.П. Галушко  Київ "Вища освіта", 2003 р.
 2 Економічна теорія В.А. Предборський Київ "Кондор", 2003
 3 Основи економічної теорії С.В. Мочерний Київ "Академія", 2005
 4 Економічна теорія. Навчальний посібник В.С. Костюк Київ "Центр учбової літератури", 2009
 5 Економічна теорія. (політекономія. мікроекономіка. макроекономіка) Л.В. Білецька Київ "Центр учбової літератури", 2009
 6 Економічна теорія. Навчальний посібник. В.П. Якобчук Київ "Ліра-К", 2014
 7 Економічна теорія. Підручник Л.С. Шевченко Харків "Право", 2008
 8 Економічна теорія Політекономія. В.М. Семененко Київ "Центр учбової літератури", 2010
 9 Економічна теорія Політекономія. Підручник. В.Д. Базилевич Київ "Знання-Прес", 2007
10  Радіоекологія  І.М. Гудков  Київ, 2010 р.
11  Фіто-фармокологія  М.Д. Евтоушенко  Київ "Вища освіта", 2004 р.
12 Організація ветеринарної справи. Підручник В.О. Бусол  Київ "Златояр", 2005 
13 Організація ветеринарної справи. Конспект лекцій. А.В. Дудаш 2001
14 Організація та економіка ветеринарної справи. Практикум В.Л. Бегас  Житомир, "Полісся", 2017 
15 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин М.О. Нальотов Київ "Вища освіта", 1978 р.
 16 Патологічна фізіологія і патологічна анатомія сільськогосподарських тварин. Електронний підручник В.П. Омельченко, Т.С. Залужна Козелець, 2017
 17 Атлас анатомії свійських тварин. Синдесмологія. Міологія.   В.К. Костюк Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
18 Атлас анатомії свійських тварин. Остеологія.   В.К. Костюк  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
19 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин М.В. Лисенко Київ, "Лібра", 1999
 20 Анатомія і фізіологія сільськогосподарських тварин А.П. Єлисєєв Київ, "Вища школа", 1988
21 Анатомія і фізіологія сільсько-господарських тварин В.І. Бойко Киїі, "Вища школа", 1993
22 Морфологія сільськогосподарських тварин В.Т. Хомич Київ, "Вища школа", 2003
23 Загальна ветеринарна хірургія І.С. Панько Біла Церква: БДАУ, 2008
24 Ветеринарна вірусологія О.С. Калініна Київ "Вища освіта", 2004 р.
25  Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 
 26 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології В.А. Яблонський  Київ, "Мета", 2002
 27  Морфологія сільсько-господарських тварин  В.Т. Хомич Київ "Вища освіта", 2003 
28  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології і стандартизації продуктів тваринництва О.М. Якубчак  Київ "Біопром", 2005 
29  Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології переробки продуктів тваринництва  В.В. Касянчук  Вінниця "Нова книга", 2007 
30  Ветеринарна медицина. Навчальний посібник С.Ф. Світельська  НМЦ, 2006 
31  Ветеринарна фармакологія з рецептурою Г.О. Хмельницький  Київ "Агроосвіта", 2001 
32  Хірургія ветеринарної медицини  О.Ф. Петренко Київ, "Вища освіта" 
33  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ, 2015 р. 
34  Годівля сільськогосподарських тварин. Підручник В.С. Бомко  Київ "Аграрна освіта", 2010 р. 
 35  Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин І.І. Ібатуллін  Київ,"Вища освіта", 2003 р. 
36 Практикум з годівлі сільськогосподарських тварин  В.К.Кононенко  
Київ,"Вища школа", 1999 р. 
37  Годівля сільськогосподарських тварин В.С. Бомко  Вінниця "Нова книга", 2001  
 38 Медицина екстремальних ситуацій В.М. Запорожана Одеса "Одеський медуніверситет", 2001
39 Основи підприємницької діяльності та агробізнесу  М.М. Ільчук  Київ "Вища освіта", 2002 р. 
40 Менеджмент   С.І. Михайлова Вінниця "Нова книга", 2006 р. 
 41 Менеджмент і маркетинг у ветеринарній медицині Л.Є. Корнієнко Київ, "Аграрна освіта", 2013
 42 Спеціальна епізоотологія   А.Ф. Каришева  Київ "Вища освіта", 2002 р.
 43 Епізоотологія з мікробіологією В.П. Постоя Київ "Вища освіта", 2006 р.
 44 Внутрішні незаразні хвороби тварин  М.О. Судаков   Київ "Мета", 2002 р.
45 Внутрішні незаразні хвороби тварин. Навчальний посібник. М.І. Цвіліховський Київ “Аграрна освіта” 2014 р.
46 Внутрішні хвороби тварин. Частина 1. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2012
47 Внутрішні хвороби тварин. Частина 2. В.І. Левченко Біла Церква  "БДАУ", 2001
48 Інфекційні хвороби котів О.Є.Галатюк Житомир "Полісся", 2016
49 Інфекційні хвороби собак О.Є.Галатюк Житомир - ПП "Рута", 2018
50 Організація профілактичних та оздоровчих заходів при інфекційних хворобах тварин О.Є.Галатюк
Житомир - ПП "Рута", 2013
51 Ветеринарне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Вінниця "Нова книга", 2006 р.  
52 Конярство  Б.М. Гопка  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
53 Практичне акушерство, гінекологія та біотехнологія відтворення тварин з основами андрології  В.А. Яблонський  Київ "Мета", 2002 р. 
 54 Акушерство, гінекологія та штучне осіменіння сільськогосподарських тварин. Навчальний посібник Г.Г. Харута Київ, "Аграрна освіта", 2013
 55 Паразитологія та інвазійні хвороби сільсько-господарських тварин. Навчальний посібник.  О.М. Єрохіна  Київ "Вища освіта", 2014 р. 
56 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин. Практикум.  В.Ф. Галат  Київ "Вища освіта", 2004 р. 
 57 Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат   Київ "Вища освіта", 2003 р.  
 58  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Вища освіта", 2006 р. 
 59  Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. Практикум В.Ф. Галат  Вінниця "Нова книга", 2007 р. 
 60  Паразитологія та інвазійні хвороби тварин  В.Ф. Галат Київ "Урожай", 2009 р. 
61 Спеціалізоване м'ясне скотарство  А.М. Угнівенко  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
62 Технологія виробництва молока і молочних продуктів  М.І. Машкін  Київ "Вища освіта", 2006 р. 
63 Виробництво сирого молока, що відповідає стандартам якості ЄС Дайніс Арбіданс ТОВ "Латвійський сільськогосподарський консультаційний центр, 2016 р.
64 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Аграрна освіта", 2001 р. 
65 Технологія виробництва продуктів тваринництва   О.Т. Бусенко  Київ "Вища освіта", 2005 р. 
 66 Технологія виробництва продукції тваринництва О.Т. Бусенко Київ "Агроосвіта", 2013 р.
67 Технологія виробництва продукції свинарства В.В. Шуплик Кам’янець-Подільський  "Видавець ПП Зволейко Д.Г.", 2016 р.
68 Технологія м'яса та м'ясних продуктів М.М. Клименко Київ "Вища освіта", 2006 р.
69 Тваринництво, зоогігієна і ветеринарна санітарія В.П. Мазуренко Київ, "Вища школа", 1995
70 Тваринництво В.П. Потокін Київ, "Вища школа", 1979
71 Основи екології. Підручник  С.С. Малимон Вінниця "Нова книга", 2008 р.
72 Атлас з історії України 7 клас Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
73 Атлас з історії України ХVI-XVIII cт. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
74 Атлас з історії України друга половина ХVIII - початок ХХ ст. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
75 Атлас з історії України 1914-1939 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
76 Атлас з історії України 1939-2005 рр. Дмитро Ісаєв  Київ, 2006 
77 Всесвітня історія. Профільний рівень. 10 кл.  Т.В. Ладиченко  Київ, "Генеза", 2010 
78 Всесвітня історія. 10 кл.  Т.В. Ладиченко   Київ, "Генеза", 2010  
79 Всесвітня історія. Опорні конспекти. 11 кл.   Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2009 
 80 Всесвітня історія. 11 кл. Ю.В. Бураков Київ, "Генеза", 2005
81 Всесвітня історія. 10 кл.   О.Е. Охредько  Харків, "Ранок", 2010 
82 Всесвітня історія. 10 кл.   Павло Полянський  Київ, "Генеза", 2010   
83 Всесвітня історія. (1900-1929) 10 кл.   І.Я. Щупак  Запоріжжя, "Прем'єр", 2010 
84 Історія України. (1914-1939) Опорні конспекти. 10 кл. Г.В. Середницька Київ, "А.С.К.", 2005 
85 Історія України. Опорні конспекти. 11 кл.  Г.В. Середницька  Київ, "А.С.К.", 2010 
86 Історія України  10 кл. О. Реєнт  Київ, "Генеза", 2010   
87 Історія України  11 кл. Ф.Г. Турченко  Київ, "Генеза", 2011 
 88 Історія України, 10 кл. Ф.Г. Турченко Київ, "Генеза", 2011
 89 Історія України, 10 кл. С.В. Кульчицький Київ, "Генеза", 2010
 90 Історія України, 10 кл. О.І. Пометун Київ, "Освіта", 2012
 91 Географія, 10 кл. С.Г. Гобернік Харків, "Оберіг", 2010
91 Правознавство. 10 кл.  С.Б. Гавриш  Київ, "Генеза", 2010  
93 Правознавство. (практичний курс) 9 кл.    В.Л. Сутковий Київ, "Генеза", 2009 
94 Правознавство. 10 кл.   О.Д. Наровлянський  Київ, "Грамота", 2010 
 95
Основи правознавства. Навчально-методичний посібник Н.В. Громчевська НМЦ
96 Філософія. Навчальний посібник.   Л.О. Радіонова Харків, "ХНАМГ", 2006. 
97 Основи релігієзнавства А.М. Колодний  Київ, 2006 
98 Соціологія. Навчально-методичний посібник Л.П. Гук Київ, "Аграрна освіта", 2010
 99 Сімейно-побутова культура та домашня економіка Т.Б. Гриценко Київ "Вища освіта", 2004 р.
 100  Культурологія Т.Б. Гриценко  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 101 Культурологія. Курс лекцій    
 102 Культурологія  О.Л. Шевнюк 
 103 Людина і світ. 11 кл. Н.В. Назаренко Харків, "Оберіг", 2012
 104 Людина і світ. 11 кл. Т.В. Бакка Київ, "Освіта", 2012
105 Українська мова за професійним спрямуванням  Л.В. Барановська  Біла Церква, БНАУ, 2008 
 106 Українська мова. 10-11 кл. О. Олійник Київ, "Альфа", 1995
 107 Українська література, 10 кл. Г.Ф. Семенюк Київ, "Освіта", 2010
 108 Українська література, 11 кл. Р.В. Мовчан Київ, "Грамота", 2011
 109 Хімія. 11кл.  П.П. Попель  Київ, "Поліграфкнига", 2011 
 110
Біологія, 10 кл. О.В. Тагліна Харків, "Ранок", 2010
111 Біологія 10 кл. П.Г. Балан Київ, "Генеза", 2010
112 Біологія 11 кл. С.В. Межжерін Київ, "Освіта", 2011
 113 Хімія, 10 кл. П.П. Попель  Київ, "Академія", 2010 
 114 Хімія, 11 кл. П.П. Попель  Київ, ""Академія", 2011 
 115 Фізика, 10 кл. Л.Е. Генденштейн Харків, "Гімназія", 2010
 116 Фізика. Астраномія Р.М. Ребрик 2006
 117 Астраномія, 11 кл. М.П. Пришляк Харків, "Ранок", 2011
 118  Математика, 10 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Геназа", 2010 
 119 Математика,11 кл. Г.П. Бевз  Київ, "Генеза", 2011 
 120 Алгебра і початок аналізу, 10, 11 кл. М.І. Шкіль  Київ, "Зодіак-Еко", 2001 
 121 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 11 класу  Є.П. Нелін Харків, "Світ дитинства", 2006 
 122 Алгебра і початок аналізу. Дворівневий підручник для 10 класу Є.П. Нелін   Харків, "Світ дитинства", 2006 
 123  Вища математика. Підручник М.І. Шинкаренко  Тернопіль, "Видавництво Карп'юка", 2003 
 124  Вища математика. Навчальинй посібник О.Є. Басманов  Харків, "АПБ Україна" 
 125 Геометрія, 10-11 кл.  О.В. Погорєлов Київ, "Освіта", 2001 
 126 Інформатика. 10 клас  Й.Я. Ривкінд  Київ, "Генеза", 2010 
 127  Інформатика і комп'ютерна техніка Н.М. Войтюшенко  Київ "Центр учбової літератури", 2009 р. 
 128  Інформатика і комп'ютерна техніка. Посібник М.М. Редько  
 129 Безпека життєдіяльності Є.П.Желібо Київ, "Каравела", 2008
 130 Охорона праці в галузі сільського господарства (рослинництво) І.П. Пістун Суми, "Універсальна книга", 2009
 131 Основи охорони праці у ветеринарній медицині О.В. Войналович Київ, "Центр учбової літератури", 2016
 132  Основи охорони праці М.П. Гандзюк  Київ, "Каравела", 2004 
 133  Основи охорони праці. Підручник  К.Н. Ткачук  Київ, "Основа", 2006
134 Основи охорони праці  Запорожець О.І.  Київ, "Центр учбової літератури", 2009 
 135 Англійська мова, 10 кл.  Оксана Карп'юк  Тернопіль, "Видавництво "Астон", 2018 
 136 English, 11 standart level  Oksana Karpiuk 
137 Латинська мова. Навчальний посібник В.І. Семілетко Київ, "Аграрна освіта", 2011
138 Захист Вітчизни, 11 кл. К. О. Пашко  Харків, "Сиция", 2012
139 Захист Вітчизни, 11кл (дівчата) І.М. Герасимів Теренопіль "Астон", 2019
 140 Захист Вітчизни. Підручник. 10 кл. І.М. Герасимів Тернополь "Астон", 2011
 141 Захист Вітчизни, 10 кл. Основи медичних знань М.І. Міненко Харків, 2010
142 Фізична культура, 9 клас В.Г. Арефьев Київ, "Просвіта", 2009
 143 Терапевтична техніка у собак і котів Н.І. Бойко Київ, 2014
 144 Болезни кошек и собак С.И. Братюха Київ "Вища школа", 1979
 145  Світова література    
146 Історія України О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
147 Англійська мова О.Карп′юк.  Тернопіль.: Вид-во «Астон»,2018 
148 Українська література О.Авраменко.  Київ.: Грамота, 2018 
149 Українська мова В.Заболотний.  Київ.: Генеза, 2018 
150 Математика І.Істер.  Київ.: Генеза,2018 
151 Всесвітня Історія О.Гісем.  Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
152  Зарубіжна література О.Ніколенко.   Київ.: Грамота, 2018 
153 Біологія і екологія Л.Остапченко.  Київ.:Генеза,2018 
154 Географія  Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок»,2018 
155 Фізика В.Сиротюк.  Київ.: Генеза, 2018 
156 Хімія  П.Попель.  ВЦ. «Академія», 2018.
157 Захист Вітчизни. Основи медичних знань А.Гудима.  Тернопіль.Астон, 2018. 
158 Захист Вітчизни  М.Гнатюк. Київ.: Генеза, 2018 
 159 Англійська мова 11 кл.     О.Карпюк.     Тернопіль.: Астон, 2019 
160 Біологія і екологія 11 кл. В.Соболь. Камянець - Подільський, 2019
161 Фізика і астрономія 11 кл. В.Сиротюк. Київ.: Генеза, 2019
162 Географія 11 кл. Г.Довгань. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019
163 Українська мова 11 кл. В.Заболотний. Київ.: Генеза, 2019.
164 Астрономія 11 кл. Ю.Пришляк. Харків.: Вид-во «Ранок», 2019
165 Технологія виробництва продукції кролівництва і звірівництва М.Олійник Видавництво ВП  «СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ  ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ», 2011
166 Технологія виробництва продукції тваринництва О.Бусенко  Київ.:«Аграрна освіта", 2001
167 Технологія виробництва продукції вівчарства М.Штомпель Київ.: «Вища освіта», 2005
168 Агроекологія О.Смаглій Київ«Вища освіта»2006
169 Історія ветеринарної медицини Київщини С.Рудик Вид-во «Агро-світ України», 2000
170 Кормовиробництво О.Зінченко Київ«Вища освіта»2005
171 Скотарство Ю.Рубан Київ«Мета»2003
172 Технологія виробництва продуктів тваринництва О.Бусенко Київ«Вища освіта»2005
173 Технологія виробництва продукції тваринництва О.Бусенко Київ«Агроосвіта»2013
174 Фармакологія  О. Гальчинська  Київ.:«Аграрна освіта", 2013
175 Агро-екологія  О. Смаглій  Київ«Вища освіта»2005 
176 Укр.мова за проф.спрямуванням  С. Шевчук  Київ.: "Алерта", 2011 
177 Історія ветеринарної медицини Чернігівщини В. Коцюба Чернігів РВК "Деснянська правда". 2006
178 Історія ветеринарної медицини України П. Вербицький Київ.: "Ветінформ", 2005
179 Курс лекції з історії ветеринарної медицини С. Рудик Київ.: "Арістей", 2002
180 Економічна теорія. Навчальний посібник Л. Гук Київ.: "Аграрна освіта", 2011
181 Лікарські рослини на присадибній ділянці Ф. Мамчур  Київ.: "Урожай", 1989
182 Внутрішні хвороби тварин В. Левченко Біла Церква, 2001
183 Філософія І. Надольний Київ.: "Вікар", 1997
184 Фармакогнозія з основами біохімії рослин В. Доля Харків.: "МТК-книга", 2004
185 Конституційне право України О. Майданик Київ.: "Алерта", 2011
186 Конституційне право О. Бакумова Харків.: "Харківський національний університетХарківський національний університетвнутрішніх справ,", 2019
187  Тверді ветеринирані лікарські форми. Ветеринарні препарати з рідким дисперсійним середовищем.  Т. Ярних  Харків.: "НФаУ", 2007
188 Внутрішні хвороби тварин. Частина 1. В. Левченко  Біла Церква.: "БНАУ", 2012
189 Ветеринарно-санітарна експертиза продуктів тваринного та рослинного походження І. Берник Вінниця.: "ВНАУ", 2020
190 Анатомія та фізіологія з патологією Я. Федонюка Тернопіль.: "Укрмедкнига", 2001
191 Каталог книжок осінь - зима 2021-2022   Херсон.: "Олді+", 2018
192 Патофізіологія тварин А. Мазуркевич Київ.: "Вища школа", 2000
193 Патофізіологія тварин. Практикум. А. Мазуркевич Київ.: "Мета", 2003
194      

до гори